Serie på tre amerikanske satellitter konstruert for å måle distribusjon, størrelse og hastighet for meteoroider i rommet forholdsvis nær Jorden. Registreringsflatene, som ble foldet ut oppe i banen, målte 29,3 · 4,3 m. Satellittene ble skutt opp i perioden februar til mai 1965. Alle var virksomme til august 1968; tilbakevendingen fant sted 17. september 1978 (P. 1), 4. november 1979 (P. 2) og 4. august 1969 (P. 3).