LAGEOS, amerikansk geodetisk satellitt skutt opp 4. mai 1976 for å virke som permanent referansepunkt i avstandsmålinger mellom bakkestasjoner. Den kuleformede satellitten har en diameter på 60 cm og en vekt på 407 kg. Overflaten er utstyrt med 426 reflektorer for retur av laserstråler fra bakken, uansett innfallsvinkel. Satellitten går i en ca. 5800 km høy bane med ekvatorvinkel 109,8 °, og har der en levetid på bortimot åtte millioner år.