Parabelbane, innen romterminologien betegnelse på en åpen, parabelformet bane beskrevet av et legeme i et annet legemes gravitasjonsfelt. Hvis f.eks. en romsonde i en langstrakt ellipsebane rundt Jorden øker hastigheten i eller omkring laveste punkt, vil ellipsen kunne åpne seg og bli en parabel. Dette betyr at Jordens gravitasjonsfelt ikke lenger er i stand til å holde på romsonden. Den når parabolsk hastighet, dss. unnslipningshastighet.