Radar-høydemåler, radar-altimeter (avstandsmåler), instrument som i fly, satellitter eller romsonder gir avstand til overflaten under eller en gjenstand ved å registrere tiden et mikrobølgesignal bruker på å bli reflektert tilbake. Er meget nøyaktig, og brukes i satellitter f.eks. til topografisk kartlegging, eller i romsonder ved automatiske landingsoperasjoner.