Overføringsbane, innen romterminologien vanligvis betegnelse på en bane som går mellom to andre baner med samme tyngdesentrum, f.eks. en lav jordbane og en geostasjonær bane. Benyttes også om en romsondes eller et romfartøys bane fra en parkeringsbane fra f.eks. Jorden frem til et annet himmellegeme.