Seilskip er et skip som drives framover ved hjelp av seil og vindkraft.Seilfartøy i forskjellige former har eksistert i rundt 3000–4000 år, men det var først med antikkens sivilisasjoner, og senmiddelalderens Europa og Asia, at større seilende fartøy, altså seilskip, ble utviklet. Seilskip har i store deler av historien spilt en sentral rolle i ulike samfunns økonomi, livsgrunnlag, utforskning, krigføring, kulturutveksling, teknologisk utvikling, global utvikling og samfunnet generelt.Fra slutten av 1800-tallet ble seilskip gradvis erstattet med dampskip, men flere seilskip eksisterer fremdeles som skoleskip, rekreasjonsskip og museumsskip, også i Norge.. Hele artikkelen