Skyseil, skværseil som meget store seilskip førte over røylen – høyest mot himmelen.