Galei, ro- og seilfartøy i bruk fra antikken frem til midten av 1700-tallet. Galeien var opprinnelig et middelhavsfartøy. Karakteristisk er de lange, lave skrog, typisk for rofartøyer. Selv om galeiene etter hvert fikk en forholdsvis stor rigg, ble de aldri annet enn rofartøyer, med seil som hjelp i passende vær. Fra Middelhavet ble galeiene utbredt over hele Europa. De var meget brukt i Østersjøen.