Hukkert, (fra nty.), tomastet seilskip med råseil, vanlig i Skandinavia og Nederland ca. 1750–1800.