Kranbjelke, bjelke på skip, finnes særlig på seilskip med stokkanker. Består av en kort bjelke oppå bakken (begge sider) med ytterenden noe utenfor skipssiden og forsynt med blokkskive(r). Brukes når ankeret skal tas inn.