Bramstang, øverste del av en seilskipsmast. Masten består som regel av tre deler: undermast, mersestang og bramstang, som står øverst. Bramstangen kan låres langs mersestangen, og er festet til denne i bramsalingen og eselhodet. Bramråen eller -rærne løper i rakker på bramstangen.