Akterkastell, høy skanse på tidligere tiders seilskip.