Mersseil, to råseil (øvre og nedre) som føres på mersestangen, dvs. den midtre del av masten på større seilskip. Opprinnelig var det bare ett, men da fartøyene vokste, ble seilet så tungt at todelingen ble nødvendig. Mersseil får navn etter den mast de føres på.