Naglebenk, planke med huller for koffernagler, fastboltet rundt masten eller innenbords langs skutesiden, for fastgjøring av tau.