Stump, undre mersseil, dvs. nest nederste seil på skværriget seilskip. Seile, ligge for (bare) stumpene, vil si å seile med minst seilføring, for stormseil.