Vaterstag, ståltau eller kjetting fra baugsprydet på et fartøy til lavt nede på forstevnen for å hindre at baugsprydet blir bøyd opp pga. strekket i stagene.