Takkelasje, (av nty./nederl. takkelage), hele riggen på et seilfartøy.