Tyskendekk, ble tidligere (i seilskipstiden) alminnelig brukt om mellomdekk.