Bramgods, stående eller løpende rigg som hører til bramstangen med rå og seil; avsats på bramstangen som den stående bramrigg hviler på.