Berginerå, underste rå på mesanmasten på fullrigget seilskip, over mesanseilet.