Fullrigger, seilskip (skværrigger) med tre eller flere master, alle med rær og fullrigget, dvs. mastene består av undermast, mersestang og bramstang med tilhørende rigg. En tremastet koffardi-fullrigger ble også kalt fregattskip. Se seilskip.