Forstang, (sjøuttrykk), stang til fokkemasten, den øvre del av en todelt mast.