Fløyte er en hollandsk skipstype som er relativt smal og har rund gatt og flat bunn. Den var mest utbredt på 1600-tallet. Fløyten var da kanskje det viktigste handelsskipet i europeiske farvann. I en periode ble fløyten bygd med sterkt innfallende skipssider. På den måten ble omkretsen rundt midten mindre når drektigheten til skipet skulle beregnes i forbindelse med betaling av toll og avgifter.