Innhaler, tau på seilskuter som ble brukt til å hale inn til masten et seil som skulle berges.