Klipper, (eng: clipper) hurtigseilende seilskipstype med lang, spiss baug, utviklet ca. 1850 av skipskonstruktører i Nord-Amerika. Dette var superseilere med stor fart og best kjent fra tefarten mellom Asia og Europa. De første ble kalt Baltimore-clippere, senere kom de større Amerikaclipperne. Dette var store skip (det største som ble bygd, var 4550 registertonn), forholdsvis smale og med skarpe linjer i for- og akterskip, og med så svær rigg som de kunne bære. De klarte gjerne mer enn 14 knops fart, ved bygging ble det lagt vekt på fart mer enn lasteevne, og de ble tatt i bruk der det var viktigst å komme fort frem, f.eks mellom øst- og vestkysten av USA etter oppdagelsen av gullfeltene i California. Klippere ble snart bygd også i Storbritannia, og særlig kjent er konkurransen mellom de store klippere om å bringe hjem sesongens første telast fra Kina (teklippere). I Norge bygde A. C. H. Dekke, som hadde lært skipskonstruksjon bl.a. i Boston, utmerket gode, om enn relativt små skip av klippertypen på sitt verft i Bergen. Disse fikk igjen stor betydning for senere norsk seilskipsbygging.