Stormast, største mast på et seilfartøy. Midterste mast på fartøy med tre master. På fartøyer med to master kan stormasten alt etter fartøystype være den forreste eller akterste mast.