Slett-topper, seilskip med flere like høye master, alminnelig på skonnerter med tre eller flere master (ca. 1900).