Rakke, jernbeslag som danner dreibar forbindelse mellom mast og rå på seilskip.