Fotblokk, på seilskip en blokk hvorigjennom den part man haler i fra en talje, et fall el.l. føres slik at flere kan komme til for å hale. I moderne betydning en blokk plassert ved en lasteboms nedre ende for å lede heisewiren til vinsjen.