Kaie, sjøuttrykk som betegner det å svinge underrærne på et seilskip slik at de står mest mulig loddrett og ikke rager utenfor skipssiden. Gjøres langs høye kaier og ved losse- og lasteanlegg.