Jumperstag, på skonnert omtrent horisontale stag mellom mastenes salinger.