Hegde, heide, bøyle av tre eller jern som benyttes for å holde seilet inntil et stag el.l. under opphaling og når det er satt. Hegden hukes om staget og festes til seilet med jevne mellomrom. På samme måte benyttes mastebånd for å holde forreste kant av et gaffelseil inntil mast eller stag.