Galeotta, lite, tomastet handelsskip brukt i Middelhavet.