Mers, på seilskip en plattform i skjøten mellom nedre og øvre del av masten. Mers gir spredning (visning) for mersestangens vant (stengevantet). Se seilskip.