Kryssmast, mast på en seilskute; den tredje masten utstyrt med rær, regnet forfra.