Bramstag, stag fra bramgodset til nokken av klyverbommen.