Bjelke som støtter baugsprydet på hver side av forstevnen i et treskip.