Vevling, stigetrinn av tau eller treverk mellom vanter på seilskip.