Breifokk, skværseil som heises opp under fokkeråen på en slupp, jakt, galeas og andre mindre, gaffelriggede fartøyer når de seiler foran vinden. Breifokka er ikke bendt under råen som andre seil, men heises opp med fall gjennom skivgatt i rånokkene.