Moderne navigasjon

Navigasjon er læren om hvordan man finner veien over havet, over land, gjennom luften og i rommet, samt kunsten å praktisere denne læren – det vil si det å navigere. I noe bredere forstand handler det også om navigasjonsprosessen som kan deles opp i: Planlegging, utførelse, overvåkning, samt kontroll av farkostens reise – også kalt 'seilas' ved sjøreiser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børje Forssell

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 45 artikler:

C

  1. Consol

E

  1. EGNOS