Navigasjon er læren om hvordan man finner veien over havet, over land, gjennom luften og i rommet, samt kunsten å praktisere denne læren — det vil si det å navigere.I noe bredere forstand handler det også om navigasjonsprosessen som kan deles opp i: Planlegging, utførelse, overvåkning, samt kontroll av farkostens reise – også kalt seilas ved sjøreiser. Hele artikkelen