Differensiell satellittnavigasjon, metode for å øke nøyaktigheten ved satellittnavigasjon. Omfatter bruken av en referansemottager i et punkt med kjent posisjon.