radiofyr

Radiofyr, fast radiosender (landstasjon) som ved utsendelse av spesielle kjennings- og peilesignaler benyttes til navigasjon.

Faktaboks

Uttale
rˈadiofyr

Type

Konvensjonelle norske maritime radiofyr er alle av typen NDB (Non Directional Beacon), som sender samme signal i alle retninger og forutsetter peileapparat om bord. De arbeider i frekvensbåndet 285–315 kHz og blir drevet etter en internasjonalt vedtatt plan, som tar sikte på å skape best mulige peileforhold og maksimal utnyttelse av frekvensbåndet.

Rekkevidde

Rekkevidden av et maritimt radiofyr blir regnet som avstanden over åpen sjø fra fyret og til et punkt hvor den elektriske feltstyrken av signalet er sunket til en viss verdi (i Nord-Europa 50 mikrovolt per m). For å unngå at radiofyrene gjensidig forstyrrer hverandre, sender de fleste større radiofyr med nedsatt rekkevidde om natten. Ingen norske radiofyr opererer med større nominell rekkevidde enn 70 nautiske mil om natten.

Funksjon, modulasjonstype

Radiopeiling for posisjonsbestemmelse har fått økende preg av å være «back-up-system» etter hvert som mer avanserte navigasjonssystemer er utbygd. Deres viktigste funksjon fremover vil være å sende differensielle korreksjoner til satellittnavigasjonssystemet GPS (dGPS-korreksjoner).

Radiofyrenes signal kan derfor bestå av to typer informasjon fordelt på to atskilte bærebølger. Den ene bærebølgen er modulert med kjenningssignal og peilesignal (A1A-modulasjon). Kjenningssignalet er vanligvis sammensatt av to morsebokstaver, som sendes med lav hastighet. Peilesignalet vil i alminnelighet bestå av en langvarig strek (25 s). På den andre bærebølgen sendes DGPS-korreksjonssignalene (G1D-modulert).

Utbredelse, organisering

Ansvaret for forvaltning av maritime radiofyr og bruk av disse for spredning av differensielle GPS-signaler er lagt til Kystverket. Nærmere spesifisering av radiofyrene finnes i Norsk Fyrliste, som også inneholder en oversikt over de luftfartsradiofyr som kan være til nytte for skipsfarten. På grunn av utbygging av nye navigasjonssystemer er intensjonene på lang sikt er at disse radiofyrene utfases.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg