AMVER, forkortelse for Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System, verdensomfattende plotte- og sikkerhetssystem for handelsskip opprettet 1958 og drevet av den amerikanske kystvakt, United States Coast Guard, fra AMVER-sentret Governor's Island, New York. Her blir informasjon om handelsskip, deres posisjon, kurs, fart, bestemmelsested, om de har lege om bord m.m. mottatt og registrert i et datasystem. Hvis et skip savnes, er i nød eller trenger assistanse, vil AMVER oppgi navn og posisjon på skip i det aktuelle område og bistå med råd og informasjon, uansett havområde. Dersom det er nødvendig tar AMVER selv kontakt med skip som kan yte assistanse og sørger evt. for at helikoptere blir satt inn i redningsarbeidet. AMVER-tjenesten er av USA stilt vederlagsfritt til disposisjon for alle skip uten hensyn til nasjonalitet. Mellom 2000 og 3000 skip fra over 80 land følges kontinuerlig fra AMVER-sentret, og over 100 kystradiostasjoner verden over formidler gratis informasjon om skipene. Norske kystradiostasjoner har deltatt i tjenesten siden 1975. Ved lov av 1. september 1976 ble alle norske skip i oversjøisk fart pålagt meldeplikt til AMVER.