IFF, en metode som benyttes i forbindelse med radaranlegg for å skjelne mellom forskjellige fly eller fartøyer, f.eks. vennligsinnede eller fiendtlige. Prinsippet for IFF er at når en transponder i et fartøy mottar en radarimpuls, vil den svare med en kodet svarimpuls. Fartøyet kan så identifiseres.