Beacon, radiosignaler, stråle av lyd eller lys som brukes til retnings- og avstandsbestemmelse. Signalgiveren, fyret, sender signaler til bestemte tider og tidsforsinkelsen kan brukes som et uttrykk for avstanden. Posisjonen kan også bestemmes ved krysspeiling mellom flere beacons. Akustiske beacons brukes til nøyaktig undervannsnavigasjon. (Se også radionavigasjon.)