Sonne, navigasjonssystem. Peilestasjonene ble opprinnelig bygd av tyskerne under den annen verdenskrig og var beregnet på navigering under bombetokt mot Storbritannia. Systemet, som er enkelt i bruk og krever et minimum av utstyr hos mottagerne, ble senere utbygd under betegnelsen Consol.