Navstar GPS, amerikansk satellittnavigasjonssystem, utviklet primært for militært bruk, men i stor grad benyttet til mange sivile formål, se GPS. 24 Navstar-satellitter inngår i systemet.