Decometer, den del av Decca-navigasjonsutstyret som registrerer faseforskjellen mellom signalene fra Decca-kjedens stasjoner og omdanner dem til posisjonsangivelse representert ved tilsvarende hyperbellinjer på Decca-kartet.