Slavestasjon, stasjon i et elektronisk posisjonssystem der utsending av elektromagnetiske signaler skjer etter kommando fra masterstasjonen. Se Decca.