Overvåkingsradar, radar med stor rekkevidde som gir oversikt over bevegelsene i et større luftrom, se radar.